Plot Auto CAD A0 A1 A2 A3

        Plot Auto CAD

บริการ Plot Auto Cad  ถ่ายแบบแปลน ขนาดใหญ่ A0 A1 A2 A3 ด้วยเครื่องพิมพ์ ระบบเลเซอร์ คมชัด พิมพ์งานได้อย่าง รวดเร็ว สามารถรอรับได้เลย สามารถ ถ่ายแบบแปลน อีกทัั้งยังสแกนขนาดใหญ่ได้อีกด้วย เรามีบริการถ่ายแบบแปลนขนาดไซต์ตั้งแต่ A3-A0 แต่ละใซต์ แต่ละขนาด สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว

call

plot-auto-cad

            บริการ   ถ่ายแบบแปลน ขนาดใหญ่ A0 A1 A2 A3 ด้วยเครื่องพิมพ์ ระบบเลเซอร์ คมชัด พิมพ์งานได้อย่าง รวดเร็ว สามารถรอรับได้เลย สามารถ ถ่ายแบบแปลน อีกทัั้งยังสแกนขนาดใหญ่ได้อีกด้วย เรามีบริการถ่ายแบบแปลนขนาดไซต์ตั้งแต่ A3-A0 แต่ละใซต์ แต่ละขนาด สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว

ตารางแสดงขนาดของกระดาษ

table

          รับ  ถ่ายแบบแปลน งานด่วน ไม่ว่าจะเป็นงาน  งานแบบโครงสร้าง ตึก อาคาร
หรือ โครงการก่อสร้าง ต่าง ๆ  พร้อม ถ่ายแบบแปลน พร้อมกัน สามารถรับงาน พร้อมกันได้ ท่านสามารถเลือกใช้บริการ      
ถ่ายแบบแปลนของเราได้ เรามีกระดาษไว้ให้ท่านเลือก 2 ประเภท คือ กระดาษขาว 80 g.และกระดาษไข 95 g.

สำหรับไฟล์งานที่ลูกค้าควรนำมาให้กับทางเราพิมพ์หรือปริ้นออกมานั้น สามารถ พิมพ์ได้ถึง 3 โปรแกรม

program

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

1. สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานด่วน ต้องเร่งรีบใช้ ควรทำการแปลงไฟล์ จาก Auto CAD มาเป็น PDF เพื่อความ
สะดวก ในการพิมพ์ และ จะทำให้ตัวหนังสือ หรือ Front ที่สร้างมาไม่ผิดเพี้ยน ตรงตามไฟล์ต้นฉบับอย่างถูกต้อง

2. สำหรับลูกค้าที่มีไฟล์งาน Auto CAD อย่างเดียว ควรเป็น Version 2007 หรือต่ำกว่าก็ได้ และควรแนบไฟล์
เบอร์ขนาดของปากกานั้น ๆ มาด้วยนะครับ

home