Brochure พิมพ์โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ

             บริการ รับพิมพ์โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์แคตตาล็อก ใบปลิวโฆษณา สามารถได้ทั้งทั้งแบบหน้าหลังและหน้าเดียว รับพิมพ์โบรชัวร์ตั้งแต่ขนาด A5 ถึง A3 โบรชัวร์ของเรามีทั้งแบบพิมพ์ด่วนและแบบไม่ด่วน แบบด่วนนั้นกรณีที่ลูกค้าต้องการงานด่วนหรือรอรับงานเลยทางเราจะพิมพ์โบรชัวร์ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์

ซึ่งเป็นการพิมพ์ออกจากไฟล์งานโดยตรง จะได้งานที่ออกมารวดเร็ว อีกทั้งคุณภาพสวยงามอีกด้วย

call

พิมพ์โบรชัวร์

             บริการ รับพิมพ์โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์แคตตาล็อก ใบปลิวโฆษณา สามารถได้ทั้งทั้งแบบหน้าหลังและหน้าเดียว รับพิมพ์โบรชัวร์ตั้งแต่ขนาด A5 ถึง A3 โบรชัวร์ของเรามีทั้งแบบพิมพ์ด่วนและแบบไม่ด่วน แบบด่วนนั้นกรณีที่ลูกค้าต้องการงานด่วนหรือรอรับงานเลยทางเราจะพิมพ์โบรชัวร์ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์ ซึ่งเป็นการพิมพ์ออกจากไฟล์งานโดยตรง จะได้งานที่ออกมารวดเร็วBrochure พิมพ์โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ อีกทั้งคุณภาพสวยงามอีกด้วย

ตัวอย่างโบรชัวร์แคตตาล็อก

ปริ้นโบรชัวร์

             สำหรับงานโบรชัวร์แบบไม่เร่งด่วนจะพิมพ์ด้วยเครื่องดิจิตอลออฟเซ็ท จะใช้เพจ ในการพิมพ์ในแต่ละด้านของโบรชัวร์จะใช้ระยะเวลาผลิตงาน 5-7 วัน คุณภาพของงานให้ความคมชัดสีสันสดใส สวยงาม อีกทั้งยังสามารถทำเป็นโบรชัวร์แบบพับ หลักการพับ จะมีลักษณะเรียกว่า พับครึ่ง พับ 2 ตอน และพับ 3 ตอน หากลูกค้าต้องการพิมพ์โบรชัวร์แต่ไม่มีไฟล์งาน ทางเรายังมีบริการรับออกแบบให้อีกด้วย

Brochure พิมพ์โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับbar

ขนาดกระดาษพิมพ์โบรชัวร์แคตตาล็อก

brochure111 ตัวอย่าง กระดาษ และ ความหนา ของกระดาษพิมพ์ โบว์ชัวร์
กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม ปอนด์ขาว 100 แกรมอาร์ตมัน 105 แกรม
อาร์ตมัน 130 แกรม อาร์ตมัน 160 แกรม อาร์ตมัน 210 แกรม อาร์ตมัน 250 แกรม
อาร์ตมัน 300 แกรม ขนาดงานอาร์ตเวิร์ค

การทำไฟล์งาน 424 x 301 mm
ขนาดหลังตัด 424 x 301 mm

brochure121 ตัวอย่าง กระดาษ และ ความหนา ของกระดาษ พิมพ์โบว์ชัวร์
กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม ปอนด์ขาว 100 แกรมอาร์ตมัน 105 แกรม
อาร์ตมัน 130 แกรม อาร์ตมัน 160 แกรม อาร์ตมัน 210 แกรม อาร์ตมัน 250 แกรม
อาร์ตมัน 300 แกรม ขนาดงานอาร์ตเวิร์ค

การทำไฟล์งาน 214 x 301 mm
ขนาดหลังตัด 210 x 297 mm

brochure131 ตัวอย่าง กระดาษ และ ความหนา ของกระดาษ พิมพ์โบว์ชัวร์
กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม ปอนด์ขาว 100 แกรมอาร์ตมัน 105 แกรม
อาร์ตมัน 130 แกรม อาร์ตมัน 160 แกรม อาร์ตมัน 210 แกรม อาร์ตมัน 250 แกรม
อาร์ตมัน 300 แกรม ขนาดงานอาร์ตเวิร์ค

การทำไฟล์งาน 214 x 148 mm
ขนาดหลังตัด 210 x 145 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home