ไซด์ ขนาดของตรายาง

            ไซด์ ขนาดของตรายาง

ดูขนาดของตรายางง ขนาดไซต์ พร้อมขนาดกว้าง x ยาว มีรหัสชื่อด้ามของแต่ละอัน เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการแจ้งหรือระบุสั่งทำตรายาง สามารถบอกชื่อรหัสอ้างอิงตามแบบได้เลยครับ

size1

size2

size3

home