เข้าเล่มหนังสือ เข้าเล่มสันกาวร้อน

          เข้าเล่มหนังสือ เข้าเล่มสันกาวร้อน

บริการ รับเข้าเล่มหนังสือ สันกาวร้อน เข้าเล่มนิตยสาร เข้าเล่มปกหนังสือ เข้าเล่มเอกสาร  งานสัมมนาต่าง ๆ เข้าเล่มเป็นคู่มือ หรือ เอกสารประกอบการบรรยาย ใช้เวลาไม่นาน สามารถรอรับได้เลย บริการพิมพ์ปริ้นปกหนังสือ ปริ้นงานเนื้อในสำหรับทำเล่มหนังสือ ปริ้นสี ปริ้นขาวดำ สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว หนังสือที่เราสามารถ

เข้าเล่มได้ตั้งแต่ขนาด A5 ถึง A4  ซึ่งจำกัดความหนาของเนื้องานไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร หรือประมาณไม่เกิน 300 แผ่นของความหนากระดาษที่ 80 แกรม

call

เข้าเล่มหนังสือ

        บริการ รับ สันกาวร้อน เข้าเล่มนิตยสาร เข้าเล่มปกหนังสือ เข้าเล่มเอกสาร  งานสัมมนาต่าง ๆ เข้าเล่มเป็นคู่มือ หรือ เอกสารประกอบการบรรยาย ใช้เวลาไม่นาน สามารถรอรับได้เลย บริการพิมพ์ปริ้นปกหนังสือ ปริ้นงานเนื้อในสำหรับทำเล่มหนังสือ ปริ้นสี ปริ้นขาวดำ สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว หนังสือที่ เราสามารถเข้าเล่มได้ตั้งแต่ขนาด A5 ถึง A4  ซึ่งจำกัดความหนาของเนื้องานไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร หรือประมาณไม่เกิน 300 แผ่นของความหนากระดาษที่ 80 แกรม

ตัวอย่างหนังสือที่เข้าเล่มสันกาวร้อน

เข้าเล่มสันกาวร้อน

              ลักษณะ การเข้าเล่มแบบ สันกาวร้อน เป็นลักษณะการเข้าเล่มด้วยการยึดชิ้นงานทั้งหมดไว้ด้วยกาวร้อนที่มีความเหนียวและแข็งแรง มีความสวยงาม สามารถเข้าเล่มสันกาวร้อน ได้ตั้งแต่ 1 เล่มขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำในการเข้าเล่ม
อีกทั้งเรายังมีบริการออกแบบปกหนังสือสันกาวให้กับลูกค้าได้อีกด้วย หากงานแบบหน้าปกนั้นไม่ยุ่งยากจนเกินไป เราจัดทำให้ฟรี แต่ถ้าต้องการลวดลายเพิ่มเติมอาจมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับกรณีงานนั้น ๆ

home